Külmasüsteemides kasutatakse ained mis vähemal või suuremal määral kahjustavad ümbritsevat
keskkonda ja maakera ümbritsevat osoonikihti. Seetõttu ei ole lubatud osoonikihti kahjustavaid
ained niisama õhku paisata. Tänasel päeval ei tohi kasutatavad ained sisaldada Cl (kloor) ning külmaaine
GWP peab vastama teatud väärtusele. Alates 01.01.2020 ei tohi uutes valmistatavates või
paigaldatavates kümaseadmetes kasutada ainet, mille GWP > 2500. Alates 01.01.2022 langeb
eelnimetatud piirnorm veelgi väärtuseni GWP < 150.
Kõik rahvusvahelised lepped, Euroopa Liidu ja Eesti õigusaktid antud teemal leiab juuresolevalt
kodulehelt.
http://www.klab.ee/o3/seadused/