Külmasüsteemides kasutatakse soojuskandjana erinevaid külmaaineid. Osad ained sobivad
kasutamiseks sügavkülmas ja teised jälle konditsioneerimise juures. Ühte ainet mis sobiks kasutada
kõigis temperatuurivahemikus, pole veel leiutatud.
Looduslikest gaasides mida külmasüsteemides kasutatakse on CO2, NH3, propaan ja isobutaan.
Keemilistest ainetest on tuntumad HFC rühma ained. Igal ainel on oma termodünaamilised
omadused ning GWP arv. Mida suurem on GWP seda kahjulikum on see ümbritsevale keskkonnale.
Alates 01.01.2020 ei ole lubatud uutes valmistatavates külmaseadmetes kasutada aineid mille
GWP>2500. Alates 01.01.2022 langeb eelnimetatud piirnorm veelgi väärtuseni GWP<150.
Beijer Ref on oma täitejaamad mitmes Euroopa riigis ja seetõttu kasutame oma märgistusega
täitesilindreid mida laenutame klientidele välja ning tühjaks saades kogume jälle kokku. Tühi taara
saadetakse tehasesse tagasi kus pudel pestakse ning täidetakse uue puhta külmaainega.